Винг Чун – София в традицията на Вонг Шун Люн

Данчо-Цолов-vingchunsofia.eu

Данчо Цолов
Треньор по винг чун

За връзка
+359 888 496 353
vingchunsofia@gmail.com
vingchunsofia.eu